Urbárska spoločnosť
pozemkové spoločenstvo 
Drienica

262

ha

les

81

ha

trávnatý porast

15

ha

orná ​pôda

324

ha

celková výmera

555

 

počet vlastníkov

1,3

ha

ostatné

kancelária

Drienica 369
08301 Sabinov

mobil: 0905840543
mail: urbariat.drienica@centrum.sk

úradné hodiny pre členov
piatok 16:00 - 18:00 hod.

kontakt

predseda: Ján Džubák
podpredseda: Ing. Igor Birčák

IČO:31954740
DIČ:2020525133
IČ DPH:SK2020525133