Urbárska spoločnosť
pozemkové spoločenstvo 
Drienica

 ​Potvrdenie o zápise - pdf verzia

Štruktúra nehnuteľnosti

Zoznam parciel

 ​​Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastnikov

Obhospodarovaný majetok

 ​​​Dodatok č. 1 k Zmluve o založení

Zoznam parciel / Zoznam parciel po skupinách majetku