(PDF document) Smernica č. 1/2016 (Volebný poriadok) pre voľbu členov orgánov urbárskej spoločnosti

2014 urbárweb Drienica