Urbárska spoločnosť
pozemkové spoločenstvo 
Drienica