Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Drienica

324

ha
celková výmera
226ha
les
81ha
trávnatý porast
555


počet vlastníkov
15ha
orná pôda
<2

ha
ostatné
zmenšená porastová mapa

kancelária

Drienica 369
08301 Sabinov

mobil: 0905840543
mail: urbariat.drienica@centrum.sk

úradné hodiny pre členov
piatok 16:00 - 18:00 hod.

kontakt

predseda: Ján Džubák
podpredseda: Ing. Igor Birčák

IČO:31954740
DIČ:2020525133
IČ DPH:SK2020525133

free counter
urbárWEB Drienica 2021